X
تبلیغات
رایتل

ترتی ایگرگ

سه‌شنبه 7 دی 1395 ساعت 06:43

از حالم میپرسی؟ خب... خب اگر سی دی ای که بابت تحقیق هایم داده بودم نمیسوخت یا آب روی پروژه ام برنمیگشت یا تمرین سخت دیروز ناامید کننده نبود یا...یا اگر دیروز حتی شده به خاطر تو خودم را کنترل میکردم با کسی بحث نمیکردم الان بدخواب نبودم شاید میتوانستم بگویم خوبم و شرمنده ی خودم نباشم.

میدانی ایگرگ؟ به همه ی اینها لبخند زدم اما آخر شب که فکر همه اشان خوابم را گرفت لبم کش نیامد، نخندیدم. 

خسته ام! همه چیز خیلی ناامید کننده و غیر قابل کنترل شده.


+ایگرگ قبل از اینکه شخص خاصی باشه ایگرگ بود ایگرگم باقی میمونه :) نمیتونم باهاش حرف نزنم اینقدر نپرسید مگه ایگرگ تموم نشد؟ :/